Ny unik produkt Europagodkänd

Vitrolife har erhållit Europagodkännande, s.k. CE-märke, för sin nya patentsökta nål för uttag av mänskliga ägg, Swemed Sense™. Nålen, vilken nu lanseras, har fått mycket positiv respons och uppmärksamhet. Swemed Sense™ kombinerar de goda egenskaperna i Vitrolifes tidigare nålar med ett nytt sätt att utforma den främre delen och spetsen, för att patienten skall uppleva ett mindre obehag och för att minska risken för blödning. ”Detta är första produkten vad gäller en ny teknisk princip för ägguttagsnålar som vi tror mycket på” säger Tony Winslöf, marknadschef på Vitrolife.

Äggaspirationsnålen Swemed Sense™ är utformad med en tunnare framdel och spets för att minimera vävnadsskador, blödning och smärta. Den bakre delen av nålen har dock en större diameter vilket gör nålen stabil och minskar därför inte förmågan att ta ut äggen ur kvinnan. Proceduren blir dessutom lika snabb som när en tjockare nål används, vilket inte är fallet med jämnsmala nålar. Swemed Sense™ har patentsökts på alla större marknader.

Responsen efter lanseringen av Swemed Sense™ har varit oerhört positiv. Produktionen har nu påbörjats och den första leveransen till kund har skett.

Marknaden för nålar som används vid uttag av ägg för provrörsbefruktning beräknas uppgå till cirka 50 milj. Euro.Kungsbacka 1 september 2008

Magnus Nilsson
Verkställande direktörKontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar