Telefonkonferens avseende delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-mars 2012. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: fredagen den 20 april kl. 10.00.

Registrering till konferensen kan med fördel göras i förtid på länken nedan:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=533433&Conf=183317

alternativt direkt innan konferensen på:
Telefonnummer Sverige: 08-505 201 10
Telefonnummer Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077
Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 915308

Deltagare från Vitrolife är:
Thomas Axelsson, VD
Mikael Engblom, Ekonomi- och informationschef

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras kl. 15.00 torsdagen den 19 april.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com/sv/Corporate/.

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33 (Sverige) eller +44 (0)20 7031 4064 (Storbritannien), användarkod 915308.

Göteborg 12 april 2012

VITROLIFE AB (publ)

Kontaktperson:

Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är en internationellt verksam bioteknologisk/medicinteknisk koncern med verksamhet inom områdena fertilitet och transplantation. Produktområde Fertilitet arbetar med näringslösningar (medier), produkter för frysförvaring samt avancerade engångsinstrument som nålar och pipetter, för human infertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Produktområde Transplantation arbetar med lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.

Vitrolife har idag cirka 220 anställda och bolagets produkter säljs på nästan 90 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina och Japan. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

______________________________________________________________________________________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99.

E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida: www.vitrolife.com/

Taggar:

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar