Telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-september 2007

Tid: torsdagen den 25 oktober 2007 kl. 13.00
Telefonnummer: 08-505 201 14
Konferensnamn: Vitrolife

Deltagare från Vitrolife är:
Magnus Nilsson, VD
Anna Ahlberg, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras i god tid före kl. 13.00 den 25 oktober.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com, under sektionen Investors/News (svenska sidan).

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33, användarkod 770840.


För frågor hänvisas till:
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar