Telefonkonferens delårsrapport

Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari-september 2007

Tid: torsdagen den 25 oktober 2007 kl. 13.00
Telefonnummer: 08-505 201 14
Konferensnamn: Vitrolife

Deltagare från Vitrolife är:
Magnus Nilsson, VD
Anna Ahlberg, CFO

Ett pressmeddelande med Vitrolifes delårsrapport kommer att publiceras i god tid före kl. 13.00 den 25 oktober.

Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.vitrolife.com, under sektionen Investors/News (svenska sidan).

Inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 7 dagar på telefonnummer 08-505 203 33, användarkod 770840.


För frågor hänvisas till:
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar