Valberedning i Vitrolife AB (publ)

Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2008:

Henrik Blomquist, företräder Skanditek Industriförvaltning
Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder
Johan Ågren, företräder Banco Fonder
Patrik Tigerschiöld, styrelsens ordförande


Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den 10 maj 2005.Kungsbacka 2 oktober 2007

Vitrolife AB (publ)


Kontaktpersoner:
Styrelsens ordförande Patrik Tigerschiöld, telefon 08-614 00 20.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i Australien, Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Storbritannien, Tyskland och USA. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar