Vitrolifes CFO slutar

Anna Ahlberg, Vitrolifes CFO sedan drygt 4 år, har beslutat sig för att avsluta sin anställning på Vitrolife. Anna kommer att börja arbeta på Global Health Partner, som affärsområdeschef för bolagets ryggkirurgiområde.

”Anna har gjort ett mycket bra jobb för Vitrolife, bland annat med att organisera och strukturera upp vår ekonomiverksamhet till en erkänt mycket god nivå. Vi önskar henne all lycka i hennes nya befattning”, säger Magnus Nilsson, VD.

Anna Ahlberg kommer att avsluta sin anställning för Vitrolife i januari 2009. Arbetet med att rekrytera hennes efterträdare pågår.


Kungsbacka 19 september 2008

Magnus Nilsson
Verkställande direktör


Kontaktpersoner:
VD Magnus Nilsson, telefon 031-721 80 00 eller 0708-22 80 61.
Ekonomi- och informationschef Anna Ahlberg, telefon 031-721 80 13 eller 0708-22 80 13.

Om oss

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde Fertilitet utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 330 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar