Lundainnovation ökar tillgången på organ till lungtransplantationer – nu ska USA erövras

Fler än 300 000 personer i arbetsför ålder avlider i västvärlden varje år till följd av lungsjukdomar i väntan på organ till lungtransplantationer. En innovation som Lundaprofessorn Stig Steen står bakom kan råda bot på organbristen och öka tillgången på lungor. Samtidigt kan kostnaderna för transplantationer minskas avsevärt. Idag används endast 20 procent av alla donerade lungor. Innovationen innebär att lungor som idag måste kasseras kan ges till lungsjuka patienter.

Väldigt många av de som idag avlider i plågsamma lungsjukdomar som cystisk fibros, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungfibros skulle kunna räddas av en lungtransplantation. Trots det genomförs endast cirka 4 200 transplantationer per år i världen. Anledningen till det är bristen på organ.

-        Många patienter som behöver en lungtransplantation har så dålig lungkapacitet att de måste få syrgas dygnet runt, men står ändå inte på väntelista för att få en ny lunga. Det har varit en enorm drivkraft för mig att sätta stopp för dessa människors lidande, säger Professor Stig Steen, vars forskning ligger till grund för Vivolines Produkter.

Stig Steen och Lundaföretaget Vivoline har tagit fram en CE-märkt maskin, LS1, som kan rengöra och förbereda en lunga för transplantation. Med metoden kan lungor användas som tidigare inte uppfyllde kraven för transplantation och därmed kasserades. Metoden gör också att en lunga kan vänta så länge som ett dygn på en transplantation, vilket gör det möjligt för sjukhus att både transportera organ och att planera operationerna på ett helt annat sätt än tidigare. På så sätt kan både många liv räddas och sjukvården spara pengar.

-        Organ transporteras idag ofta med jetplan för att hinna fram i tid till mottagaren och när de anländer kallas operationsläkare in nattetid. Det innebär att transplantationer ofta blir mycket kostsamma. Med LS1 kan en lungtransplantation planeras som vilken annan operation som helst, säger Peter Sebelius, VD för Vivoline.

Vivolines LS1 ökar tillgången till organ så att färre människor ska behöva avlida av en obotlig lungsjukdom, eller lida i väntan på en donator. Under 2013 startar Vivoline arbetet för att få marknadsgodkännande i USA. Vivoline har även tagit fram ett system som gör att ett hjärta kan förvaras i god kondition utanför kroppen i upp till 24 timmar, vilket kan jämföras med dagens 4 timmar.

Om Stig Steen
Tillsammans med sina kollegor vid Lunds Universitet blev Stig Steen först i världen att transplantera lungor från en patient som avlidit av hjärtstillestånd. Så småningom genomförde de även med hjälp av Steens metod den första transplantationen av donatorlungor som ansetts för dåliga för att transplanteras.

Om Vivoline LS1
Med Vivoline LS1 cirkuleras en lösning i lungans alla blodkärl, vilket spolar igenom organet och värmer upp lungan till kroppstemperatur innan det opereras in hos mottagaren. Detta ger lungan möjlighet att återhämta sig och på så sätt kan lungor som tidigare kasserades möjliga att använda för transplantation.

LS1 används bland annat på Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Prince Charles Hospital i Brisbane, Rigshospitalet i Köpenhamn och Oslo samt två av USA:s viktigaste transplantationskliniker.

Kontaktuppgifter

Peter Sebelius, VD Vivoline Medical AB (publ), +46 (0)46-286 21 40.

www.vivoline.se

Om Vivoline

Vivoline utvecklar och säljer idag en produkt som reparerar donerade lungor - vilket ökar tillgången på organ som är lämpliga för transplantation - och arbetar med att utveckla verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta. Visionen är att skapa ett världsledande företag inom organtransplantation vars produkter gör majoriteten av donerade organ användbara för transplantation så att ingen behöver avlida på grund av organbristen.

Taggar:

Om oss

Vivoline utvecklar och säljer idag en produkt (LS1) som reparerar donerade lungor - vilket ökar tillgången på organ som är lämpliga för transplantation - och arbetar med att utveckla verksamheten till att även omfatta behandling av andra organ såsom bland annat hjärta.

Media

Media