Förändringar i dotterbolaget VKG Energivärme AB

VKG Energivärme AB erbjuder installation och service av energieffektiv värmeförsörjning för villaägare. Som ett led i pågående anpassning och effektivisering av verksamheten har Martin Alvefjord utsetts till tf VD.

Martin är 32 år och är sedan tidigare anställd med ansvar för verksamhetsutveckling inom VKG-koncernen. Martin ersätter f r o m 090624 nuvarande VD, Ronney Krantz som lämnar företaget. - Verksamheten inom privatmarknaden är inte lönsam och det är nödvändigt att anpassa såväl bemanning som arbetssätt. Vi ser bl a över fasta kostnader och intern kapacitet för att utföra installationer. Åtgärderna ska leda till bättre följsamhet relativt efterfrågan och ökad produktivitet, säger Mikael Jansson, Koncernchef för VKG. För ytterligare information kontakta: Mikael Jansson CEO +46 (0)70 274 77 26

Taggar:

Kontakt

  • VKG Energy Services AB
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar