Företagsledning och styrelse ökar sina innehav i VKG, VärmeKyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

• Som tidigare meddelats på bolagets hemsida har Hagge Rilegård och Lars Byström, VD resp. vice VD, ökat sina innehav med 400 000 respektive 150 000 aktier i VKG.

• Rilegårds totala innehav uppgår därmed till 1 001 000 aktier vilket motsvarar 5,9% av totala antalet aktier i VKG. Byström äger 151 000 aktier i VKG. Byström har dessutom 337 500 optioner i företaget.

• Ett antal medlemmar i VKGs ledning och styrelse har också ökat sina innehav under augusti.

• Exakta innehav och tidpunkter för köp framgår av VKGs hemsida.
Management and Board members increase their shareholdings in VKG, VärmeKyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

• As previously reported on the Company’s homepage, Hagge Rilegård, CEO, and Lars Byström, Marketing and Sales Director, has increased their shareholdings in VKG.

• Rilegård has acquired 400.000 shares to a total of 1.001.000 shares which equals 5,9% of outstanding shares in VKG. Byström has acquired 150.000 shares to a total of 151.000 shares. Furthermore, Byström holds 337.500 employee options in VKG.

• During August, a number of management and Board members has likewise increased their shareholdings in VKG.

• More precise information regarding holdings and acquisition dates can be found on the Company’s homepage.

Dokument & länkar