VärmeKyl Grossisten Scandinavia AB (publ) utser ny Verkställande Direktör

• Tom Ekevall Larsen, tidigare koncernchef och VD för Scribona, tillträder som Verkställande Direktör för VKG den 20 augusti 2007.

• VKGs nuvarande VD, Hagge Rilegård, skall arbeta med bolagets internationella expansion, förvärv och speciella tillväxtprojekt utifrån sin plats i VKGs styrelse.

”I min egenskap av styrelsens ordförande respekterar jag självklart Hagge Rilegårds beslut att lämna över rodret till Tom Ekevall Larsen,” säger Nils Ljung. ”Hagge är en av VKGs tre grundare och har varit företagets VD sedan starten för fyra år sedan. Han sitter kvar i bolagets styrelse och kommer från den positionen arbeta med VKGs internationella expansion, förvärv och speciella tillväxtprojekt. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Hagge när han nu koncentrerar sina krafter till VKGs expansion.” avslutar Nils Ljung.


Hagge Rilegård säger: ”Det är med glädje och tillförsikt jag nu lämnar över VD-rollen till Tom. Som entreprenör är jag mest road av uppstart- och tillväxtfaserna av företagande och det är åt dessa frågor jag i fortsättningen för VKGs räkning kommer ägna min tid. Med den kompetens, erfarenhet och personlighet Tom besitter känns det tryggt att lämna över företaget till honom,” avslutar Hagge Rilegård.


Tom Ekevall Larsen säger: ”Det måste vara ett av Sveriges mest spännande jobb att ta över som VD för VKG. Företaget har på kort tid förändrat en hel bransch och har alla förutsättningar att utvecklas till ett fantastiskt företag. Jag kommer att få nytta av all min tidigare erfarenhet som VD för en börsnoterad koncern och mitt kunnande inom bland annat försäljning, integrationsarbete och effektivisering på nordisk nivå. Jag kommer till en stark organisation och ser som min uppgift att tillse att VKG fortsätter sin kraftfulla tillväxt under god lönsamhet och etablerar sig som Nordens främsta aktör inom energisparbranschen,” avslutar Tom Ekevall Larsen.


Fakta:
Tom Ekevall Larsen kommer från en mångårig karriär inom den börsnoterade koncernen Scribona, de senaste fyra åren som koncernchef och VD. Innan VD-posten inom Scribona har han bland annat innehaft tjänsterna som Key Account Manager, Försäljningschef, Landschef, IT-chef och Divisionschef. När Tom Ekevall Larsen lämnade Scribona omsatte koncernen 11 miljarder SEK.

Dokument & länkar