Kommuniké från årsstämma i VLT AB (publ) den 23 maj 2007

* Fastställdes utdelningen för 2006 till SEK 6:00 per aktie (5:00).

* Omvaldes styrelseledamöterna Tomas Brunegård, Marie Byström,
Lennart Hörling, Jan Karlsson, Gunnar Thellnér, Claes-Johan Thureson
samt AnnKi Bryhn Jansson för tiden fram till nästa årsstämma.

* Utsågs de auktoriserade revisorerna Stefan Tärnell, KPMG Bohlins AB
och Håkan Jarkvist, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB som revisorer
för tiden fram till den årsstämma som hålls år 2011.

* Röstade en minoritet om mer än tio procent av aktieägarna för att utse en minoritetsrevisor i bolaget.

* Fastställdes styrelsens förslag, under förutsättning av godkännande från konkurrensverket och avslutade MBL-förhandlingar, att skapa en ny
mellansvensk tidningskoncern varvid dels VLT AB:s rörelsedrivande
dotterbolag går samman med LT Liberala Tidningar AB med dotterbolag,
dels att bolagets innehav i Tvåstads Tidning, Södermanlands Nyheter
samt Hallandsposten avyttras.

* Röstade en minoritet om mer än tio procent av aktieägarna om särskild granskning.


Västerås den 23 maj 2007

Styrelsen
För ytterligare information:
Ring VLT AB:s styrelseordförande Tomas Brunegård, tel. 031-62 44 00,
mobil 0705-62 44 00 eller VLT AB:s koncernchef Nils Engström,
tel 0708-90 11 37

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Dokument & länkar