Påkallande av inlösen av minoritetsägarnas aktier i VLT AB

Liberala Tidningar i Mellansverige AB, som tillsammans med dotterbolag äger
mer än nio tiondelar av samtliga aktier i VLT AB (”VLT”), har påkallat inlösen av minoritetsägarnas aktier i VLT.
Med anledning av detta har styrelsen i VLT beslutat att ansöka om avnotering av VLT:s B-aktie från First North.
Datum för avnotering kommer att meddelas vid en senare tidpunkt.

Västerås den 29 september 2008

Johan Färnstrand
Verkställande direktör för VLT AB (publ)


För ytterligare information:
VLT AB:s styrelseordförande Tomas Brunegård, mobil 0705-62 44 00
VLT AB:s VD Johan Färnstrand, tel 021-19 90 22, mobil 0766-34 79 16

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar