VLT säljer tidningen IB/Motorsport

VLT AB har idag beslutat att avyttra tidningen IB/Motorsport till Hjemmet Mortensen AB.

IB/Motorsport är en rikstäckande specialtidning med 25 utgåvor per år
som är inriktad på nationella och internationella motorsportnyheter.
VLT AB:s kärnverksamhet är lokaltidningar, med huvudsakligen daglig utgivning.

Mot den bakgrunden har VLT AB gjort bedömningen att IB/Motorsport
har bättre förutsättningar att utvecklas inom Hjemmet Mortensen, som är
ett förlagshus inriktad på specialtidningar. I Sverige ger företaget
ut cirka 20 specialtidningar, bland annat inom motorsport. Hjemmet
Mortensen AB omsätter cirka MSEK 230 och har cirka 125 anställda.

Dagens avtal innebär att övertagandet kommer att ske per 1 januari 2007.
Affären renodlar VLT AB:s tidningsrörelse till att enbart omfatta lokal-tidningar. IB/Motorsport är en mindre del av VLT:s verksamhet. År 2005 uppgick specialtidningens omsättning till MSEK 14,7, vilket motsvarade
1,5 procent av hela koncernens omsättning.
Affärens påverkan på VLT-koncernens resultat och nyckeltal är marginellt
positiv.


Västerås den 19 december 2006

Lennart Foss
VD och koncernchef

Om oss

VLT är ett regionalt förankrat mediaföretag. Kärnverksamheten innefattar dagstidningar, tidnings- distribution samt två tryckerier. VLT ska även verka på nya marknader inom Radio, TV och Internet.

Dokument & länkar