Vodafone överklagar PTS-beslut "PTS har inte tillräcklig kompetens"

Vodafone överklagar PTS-beslut "PTS har inte tillräcklig kompetens" - Vi är starkt kritiska till PTS beslut. En så långtgående reglering som påverkar hela mobilmarknaden får inte göras på så bristfälligt beslutsunderlag. Det säger Elisabet Ohlsson, chefsjurist vid Vodafone Sverige, som idag överklagar PTS beslut att kostnadsreglera företagets samtrafikavgifter. - PTS regleringsiver hämmar konkurrensen och stärker Telias position. Vodafone Sverige överklagar idag Post och Telestyrelsens (PTS) beslut att klassa Vodafone som dominerande operatör (s.k. SMP-status, Significant Market Power) och kostnadsreglera Vodafones samtrafikersättning. Vodafone begär även att länsrätten omedelbart ska upphäva (inhibera) beslutet. - PTS regleringsiver innebär att samtliga mobiloperatörers samtrafikavgifter nu regleras. Det är uppenbart att PTS önskar reglera mobilmarknaden i så stor utsträckning som möjligt trots att deras beslutsunderlag och marknadsanalyser inte uppfyller de höga krav på kvalitet som lagstiftningen kräver, säger Elisabet Ohlsson. De har fallit i den fälla som Konkurrensverket varnat för, fällan att överreglera. Vodafone pekar i sitt överklagande på en rad brister som visar att PTS inte klarar av att genomföra denna typ av marknads- och konkurrensanalyser. Den nya lagstiftning som PTS använder sig av, lagen om elektronisk kommunikation, slår fast att mycket väl genomförda marknadsanalyser ska föregå varje beslut som reglerar marknaden. - PTS har inte den kompetens som krävs för att fatta den här typen av beslut, vilket äventyrar konkurrensen för hela telekommarknaden. Marknads- och konkurrensrättsliga frågor bör i stället hanteras av den myndighet som har störst kunskap och erfarenhet inom detta område, nämligen Konkurrensverket, menar Elisabet Ohlsson. Det blir nu länsrättens sak att ta ställning till Vodafones överklagande. För mer information kontakta: Elisabet Ohlsson, chefsjurist, Vodafone Sverige Telefon: 0708-33 10 31, e-post: elisabet.ohlsson@vodafone.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/26/20040726BIT00070/wkr0001.pdf

Dokument & länkar