Voice Provider tar in ytterligare 6 miljoner kronor

Voice Provider tar in ytterligare 6 miljoner kronor Ledstiernan, 2M Invest, Telenor Venture och Mobile Garden fortsätter sin satsning på röststyrd kommunikation Svenska Voice Provider, ledande utvecklare av röststyrda telefonitjänster, tillkännager idag att företaget tar in ytterligare 6 miljoner kronor från sina befintliga investerare Ledstiernan, 2M Invest, Telenor Venture och Mobile Garden. Voice Provider skall därmed enligt plan inte behöva ytterligare externt kapital för sin fortsatta nordiska expansion. - Vi har haft ett mycket bra samarbete med våra investerare och är naturligtvis glada över att ytterligare stärka banden oss emellan, säger Voice Providers VD Michael Carlquist. Deras kompetens och erfarenhet har varit av stor nytta för oss och kommer fortsätta vara det i vår strävan att ytterligare befästa vår ställning som den ledande leverantören av röststyrda tjänster. Vi ser idag inget behov av ytterligare kapitaltillskott utan räknar med att med god marginal uppnå positivt kassaflöde med nu befintligt kapital. Totalt äger nu den externa investerargruppen 55 procent av Voice Provider, de sex grundarna äger tillsammans med de anställda resterande 45 procent av bolaget. Voice Provider startades i oktober 2000 av sex personer med mycket lång erfarenhet inom utveckling och marknadsföring av röststyrning. VD Michael Carlquist kommer närmast från Europolitan där han arbetade med företagets strategi för röststyrda tjänster. Voice Provider erbjuder användarvänliga tjänster baserade på taligenkänning. Tjänsterna nås lätt både via vanliga och mobila telefoner och är i första hand tänkta för användning inom kundtjänst, handel, information och olika typer av bokningstjänster. Idag har företaget avtal med bl. a Svensk Börsinformation, för vilka man gjort Sveriges första röststyrda tjänst för aktiekurser i realtid, Aftonbladet och Expressen, vars röststyrda målservicetjänst producerad av Voice Provider var den första i Sverige. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael Carlquist, VD Voice Provider Tel 08-508 88 940, e-mail: michael.carlquist@voiceprovider.com Voice Provider utvecklar och marknadsför produkter för röststyrda telefonitjänster genom en ASP-modell. Produkterna levereras främst som mervärdestjänster till företag med verksamheter som kundtjänst, handel, information och olika typer av bokningstjänster. www.voiceprovider.se Ledstiernan AB är Sveriges ledande seed och venture capitalbolag med fokus på mobil kommunikation. www.ledstiernan.se 2M Invest AS Företagets vision är att vara ett ledande venture capitalbolag i den nya globala nätverksekonomin och identifiera samt utveckla unika unga företag i utvalda marknadssegment inom IT. www.2minvest.dk Televenture Management AS är en ledande norsk riskkapitalverksamhet, som förvaltar VC-fonderna Telenor Venture AS och Telenor Venture II ASA. Mobile Garden AB är ett växthus för goda idéer. Genom att erbjuda kompetens, ledarskap, nätverk och kapital till entreprenörer inom mobila lösningar, skapas bra förutsättningar för ny företagsamhet. www.mobilegarden.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00290/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar