STORT ENGAGEMANG FÖR MUSEERNA I SOCIALA MEDIER

Museerna i Sverige blir allt mer digitala. Det visar en ny studie där 172 009 inlägg om de centrala museerna i sociala medier har analyserats under 12 månader.

Högst digitalt museiengagemang bland museerna uppmättes för Skansen (75 593 inlägg totalt), Moderna museet (23 773 inlägg) och Nordiska museet (11 031 inlägg).

I takt med att sociala medier utvecklas blir besökares museiupplevelser allt mer digitala. Det här innebär nya utmaningar för såväl museerna som deras utställningar”, säger Laurell.

Högst digitalt museiengagemang per museibesök uppskattades för Skansen (5,5 inlägg/100 besök), Skokloster Slott (5,0 inlägg/100 besök) och Nordiska museet (4,7 inlägg/100 besök).

Studien visar även att museibesökare bidrar till att förstärka kopplingen mellan museerna och de städer där de verkar. Ett flertal museer bidrar också i stor utsträckning till bilden av Sverige bland utländska besökare.

I en tid då museernas roll debatteras visar studien museernas förankring i de städer där de är verksamma, i alla fall utifrån deras besökares perspektiv”, avslutar Laurell.

Bakgrunden till studien är ett treårigt forskningsprojekt som studerar konsekvenserna av digitaliserade evenemangsupplevelser inom en rad sektorer. Tidigare har bland annat festivaler, fotbollsarenor och ishockeyarenor studerats.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på följande adress:

http://volanteresearch.com/wp-content/uploads/2016/10/Volante-Working-Paper-Digitalt-museiengagemang.pdf

Christofer Laurell, Flexit-forskare verksam vid Volante Research och Stockholms universitet, christofer@volanteresearch.com, 0709-792079.

Volante AB är ett forskningsbaserat kunskapsföretag med visionen att bidra till en klokare och roligare värld. Det sker genom att utveckla, samla och sprida kunskap.

Webb: www.volanteresearch.com

E-post: info@volanteresearch.com

Twitter: @volanteresearch

Om oss

Volante förlag är ett oberoende allmänutgivande förlag med fokus på populärvetenskap. Vår vision är att göra världen lite klokare och roligare. Det försöker vi uppnå genom att sprida idéer och kunskap – i form av böcker, föredrag och konferenser. Man hjälper människor som försöker göra skillnad och bidra till en bättre framtid. Vi drivs av viljan att experimentera, utmana och förmedla oväntade perspektiv.