Konkurrensverket godkänner Volatis planerade förvärv av Akademibokhandeln och Bokus

Konkurrensverket har idag, 1 juni 2017, beslutat att lämna Volatis planerade förvärv av Akademibokhandeln Holding AB utan åtgärd vilket innebär att förvärvet av Akademibokhandeln och Bokus kan genomföras.

Som tidigare meddelats har Volati tecknat avtal om att förvärva aktierna i Akademibokhandeln Holding AB från Accent Equity 2012 (71,7 procent), J.P. Killberg Bokhandelsaktiebolag (11,1 procent), Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur (11,1 procent) och Krasse & Co AB (1,0 procent). Ledningen i bolaget kommer att ligga kvar med ett ägande motsvarande 5,2 procent av aktierna i Akademibokhandeln Holding AB. Förvärvet var villkorat av att Konkurrensverket skulle lämna sitt medgivande till förvärvet. Volatis tillträde av aktierna förväntas genomföras den 3 juli 2017 och bolaget kommer från och med detta datum att konsolideras i Volati.

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tolv affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 200 anställda och en årlig omsättning om cirka 3,2 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar