Volati publicerar årsredovisning för 2016

Volati publicerar idag sin årsredovisning för 2016 på www.volati.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen går att beställa på bolagets webbplats. 

Välkommen till Volatis värld  

Volati är en svensk industrigrupp som förvärvar bra bolag till rimliga värderingar och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värde-skapande. Inriktningen är nordiska, välskötta bolag, inte sällan i samband med generations-skiften. Volatis stam- och preferensaktier är sedan november 2016 noterade på Nasdaq Stockholm.

Volati startades 2003 av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén och har sedan dess haft en snabb och lönsam tillväxt. Volati består avtre affärsområden – Handel, Industri och Konsument – med verksamhet i 16 länder. Volati har en stark finansiell ställning som möjliggör såväl vidareutveckling och expansion av befintliga bolag som fortsatta förvärv. Omsättningen uppgick 2016 till 3 206 Mkr och EBITA-resultatet till 318 Mkr.

I årsboken kan du läsa mer detaljerat om hur fjolåret utvecklades och möta de företag och människor som gör Volati framgångsrikt och utvecklingsbart. Du får också ta del av vår spännande historia, våra framtidsplaner och mycket mer.

Trevlig läsning
Mårten Andersson, VD

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 07:45 CET.


Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tolv affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 15 länder med totalt cirka 1 200 anställda och en årlig omsättning om drygt 3 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.