Volati tidigarelägger delårsrapporten för januari-september 2016 och presenterar finansiell kalender för 2017

Volati AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för januari–september 2016 till måndagen den 7 november kl. 07.00. Bokslutskommuniké för 2016 publiceras som tidigare meddelats den 21 februari 2017.

Volati har fastställt kalender för finansiell rapportering 2017 enligt nedan. 

Finansiell kalender för 2017

  • Delårsrapport januari-mars 2017 publiceras den 11 maj 2017
  • Årsstämma 2017 hålls den 18 maj 2017
  • Delårsrapport januari-juni 2017 publiceras den 17 augusti 2017
  • Delårsrapport januari-september 2017 publiceras den 9 november 2017
  • Bokslutskommuniké 2017 publiceras den 22 februari 2018

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett 40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 15 länder med totalt cirka 1 300 anställda och en årlig omsättning om cirka 3 miljarder kronor. Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.volati.se

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar