Volatis dotterbolag Akademibokhandeln erbjuder återköp av dess obligationer, vilket kommer förenkla Volatis kapitalstruktur

Akademibokhandeln, ett dotterbolag till Volati, har meddelat att det erbjuder återköp av dess utestående obligationer om SEK 500 miljoner med ISIN SE0009690084 och med förfall 2021 i ett återköpserbjudande. Akademibokhandeln har också meddelat att det begär samtycke från obligationsinnehavare för att ändra vissa villkor för obligationerna, vilket skulle möjliggöra en förtida inlösen i december av samtliga utestående obligationer. Erbjudandet att återköpa och att i förtid lösa in Akadmibokhandelns obligationer skulle förenkla Volatis kapitalstruktur och därmed bättre stödja bolagets strategiska mål.

Volati meddelade i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 sina planer att utvärdera förutsättningarna för att genomföra en icke-efterställd och icke-säkerställd obligationsemission om minst SEK 750 miljoner, med målsättningen att  stärka bolagets finansiella flexibilitet och förvärvskapacitet. Behållningen från en sådan obligationsemission kan delvis komma att användas för återköp och inlösen av Akadmibokhandelns obligationer. Akademibokhandelns återköp av sina utestående obligationer är villkorat av en framgångsrik obligationsemission från Volati.

Tecknande av Volatiobligationer

Obligationsinnehavare som lämnar erbjudande om återköp och som önskar teckna obligationer i Volatis obligationsemission kan begära ett unikt referensnummer från Nordea och SEB för att få prioriterad tilldelning. De ytterligare villkoren för en sådan prioritetsallokering tillsammans med ytterligare information om återköpserbjudandet och begäran om samtycke anges i ett Consent Solicitation and Tender Offer memorandum daterat 13 november 2017. För att erhålla kopior av Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum eller för frågor, vänligen kontakta Nordea eller SEB: Telefon: +45 6161 2996 / e-post: Nordealiabilitymanagement@nordea.com och telefon: +46 8506 230 61 / e-post: sebliabilitymanagement@seb.se.

Mårten Andersson, VD Volati AB, +46 72-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ) 

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, Sweden, telefon: +46 8-21 68 40  

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelade på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar