VOLITOS ÄGARE GENOMFÖR GENERATIONSSKIFTE

Huvudägaren i Volitokoncernens holdingbolag, Karl-Axel Granlund, har idag fullföljt sin planerade överlåtelse av aktiemajoriteten i bolaget till sina söner. De tre som nu tar över som huvudägare, Axel, Peter och Karl-Fredrik Granlund, är sedan tidigare styrelseledamöter i holdingbolaget.

Vid den nyss avhållna stämman i holdingbolaget AB Axel Granlund utsågs Mikael Aru till ny styrelseordförande efter Karl-Axel Granlund, som lämnar styrelsen. Aru, tidigare bland annat VD för Procordia Foods, innehar idag en rad styrelseuppdrag i större svenska företag. I övrigt sker inga förändringar i styrelser och ledning för holdingbolaget respektive Volito.

– Skiftet följer planen som Karl-Axel Granlund lade för åtskilliga år sedan, säger Ulf Liljedahl, Volitos koncernchef, tillika talesman för familjen Granlund i ägar- och policyfrågor.
– Jag har sedan länge också ett tätt samarbete med de tre sönerna som nu övertar ägandet.

För eventuella kommentarer hänvisas till:
Ulf Liljedahl, VD Volito AB, tel. 040-6603000, alt. Ulf.liljedahl@volito.se

 
Volito är en Malmöbaserad investmentkoncern med tre affärsområden – fastigheter, industri och noterade innehav.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar