Volkswagen blir aktieägare i biobränsleföretag

Ett av Volkswagen-koncernens huvudmål är att andra generationens biobränsle snart ska kunna lanseras globalt. Därför har Volkswagen AG och Daimler AG idag köpt en minoritetspost i CHOREN Industries GmbH i tyska Freiberg. Målet med detta är att medverka till en kommande marknadsintroduktion av BTL (biomass to liquid), som är ett miljövänligt syntetiskt bränsle av andra generationen.

Volkswagen och Daimler har tillsammans med CHOREN undersökt potentialen, de ekonomiska möjligheterna och energibalansen hos BTL sedan 2002. Aktieägandet i CHOREN är nu ett viktigt steg mot en systematisk användning av andra generationens biobränsle och ett stöd till en kommande utveckling av produktionsenheter för BTL världen över. Med en plan på en årlig produktion av 200 000 ton blir dessa fabriker en milstolpe för en global marknadsintroduktion.

CHOREN bygger just nu världens första kommersiella BTL-fabrik (Beta-anläggning) vid sin anläggning i Freiberg. Från 2008 förväntas fabriken producera cirka 15 000 ton bränsle per år. Detta räcker för att möta behoven hos cirka 15 000 bilar. CHOREN planerar också att bygga en andra fabrik i Tyskland, en Sigma 1-anläggning med årlig kapacitet av 200 000 ton.

De planerade anläggningarna har potential att ge ett tydligt bidrag till att förverkliga den tyska regeringens klimatmål. 10-15 BTL-fabriker kan ge en minskning av upp till tre miljoner ton CO2 till 2020.

– Volkswagen har aktivt stöttat utvecklingen och produktionen av den andra generationens biobränslen, kända som SunFuel, under en lång tid, säger Dr. Wolfgang Steiger, chef för Group Research, Powertrains, inom Volkswagen AG.

– I jämförelse med första generationen, kan dessa andra generationens biobränslen faktiskt ge en tredubblad avkastning samtidigt som de inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. De hjälper till att minska växthusgaserna med cirka 90 procent.

BTL är ett mycket rent bränsle, helt fritt från svavel och aromer, som har en förbränning med mycket låga utsläpp och en mycket bra CO2-balans. BTL produceras av olika typer av växter och restavfall, och konkurrerar därför inte med mat- och foderproduktion. Det behövs inte heller någon förändring av den befintliga infrastrukturen för bränsle när det gäller distribution och lagring av BTL. I tillägg till detta är BTL kompatibelt med såväl dagens som morgondagens dieselteknologi.

Om oss

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Prenumerera

Dokument & länkar