Volkswagen-koncernen förstärker ledarskapet inom innovationer och teknik

  • 84,2 miljarder euro investeras i nya modeller, miljöanpassad teknik och produktionsanläggningar under de kommande fem åren
  • De kinesiska joint venture-verksamheterna investerar 18,2 miljarder mellan 2014 och 2018
  • Koncernchef Martin Winterkorn: ”En satsning på vår väg mot toppen.”

Volkswagen-koncernen kommer att investera totalt 84,2 miljarder euro i sin Automotive-division under de kommande fem åren. Mer än två tredjedelar av den totala investeringen kommer att gå direkt till utvecklingen av ännu mer effektiva bilar, drivlinor och teknik samt produktion med lägre miljöpåverkan. Det här är ett resultat av koncernens investeringsplanering för perioden 2014-2018, som diskuterades på Volkswagen AG:s högsta styrelsemöte idag.

-       Vi kommer att fortsätta med stora investeringar i vårt ledarskap inom innovation och teknik, trots en ekonomiskt osäker omvärld. Det kommer återigen att stärka vår koncerns konkurrenskraft och säkrar vår framtid. Jag är övertygad om att det kommer att ge oss extra kraft på vår väg mot toppen, sade Martin Winterkorn, koncernchef för Volkswagen AG.

Investeringar i anläggningar, fabriker och utrustning inom Automotive-divisionen kommer att uppgå till 63,4 miljarder euro. De genomsnittliga årliga investeringarna i anläggningar, fabriker och utrustning kommer att vara cirka 0,5 miljarder euro lägre jämfört med planeringen som godkändes 2012 för perioden 2013-2015.

-       I dessa tider kommer vår kostnadsdisciplin och vårt investeringsprogram att vara en hörnsten i våra aktiviteter, sade Martin Winterkorn.

Den lägre nivån av investeringar i anläggningar, fabriker och utrustning beror bland annat på framskjutande av konstruktionsprojekt och optimering av kapacitet. Investeringar i produkter och teknik kommer att vara oförändrad. Proportionen av investeringar i anläggningar, fabriker och utrustning (capex) i förhållande till försäljningsvolymerna kommer att ligga på en konkurrenskraftig nivå på mellan sex och sju procent under perioden 2014-2018.

Tillsammans med investeringar i anläggningar, fabriker och utrustning inkluderar planerna också kapitaliserade utvecklingskostnader på 19,5 miljarder euro och andra investeringar som inkluderar finansiella tillgångar på 1,3 miljarder euro. Ökningen i kapitaliserade utvecklingskostnader jämfört med tidigare planering beror på kommande investeringar i linje med koncernens målsättningar för koldioxidutsläpp.

Mer än hälften av investeringarna i anläggningar, fabriker och utrustning (nästan 60 procent) kommer att ske i Tyskland.

-       Den summa som investeras i Tyskland är ett starkt bevis på att vår hemmaplan kommer att spela en viktig roll i en globalt positionerad koncern på frammarsch, sade Martin Winterkorn och tillade:

-       Hos Volkswagen är vi tydligt kopplade till Tyskland som en grund för tillverkning och utveckling. Samtidigt ökar vi våra investeringar i marknader utanför Europa för att ytterligare stärka vår globala närvaro och våra möjligheter.

Så här säger Bernd Osterloh, ordförande för Volkswagens fackliga organisationer:

-       Volkswagens fokus på framtiden och hållbarhetsfrågor hänger också bra ihop med investeringarna – och det gäller både produkter och produktion. Det här är bra för våra anläggningar och bra för jobben. Det är en positiv signal, särskilt i ljuset av den tuffa marknadsutvecklingen.

Med 41,2 miljarder euro (cirka 65 procent) spenderar koncernen en stor del av den totala summan på anläggningar, fabriker och utrustning för Automotive-divisionen genom att modernisera och utöka produktprogrammet för alla märken. Huvudfokus kommer att ligga på nya bilar och ersättningsmodeller i nästan alla fordonsklasser – detta baserat på det modulära byggsystemet MQB med relaterade komponenter. Det här gör att Volkswagen-koncernen systematiskt kan fortsätta sin utrullning av modeller, med syfte att gå in i nya marknader och nya segment. Den höga nivån förklaras bland annat av kommande investeringar som är relaterade till Euro 6, som innebär en total förädling av koncernens utbud av motorer och bilar. Inom området för produktion av drivlinor kommer nya motorgenerationer som blir ännu mer effektiva när det gäller prestanda, bränsleförbrukning och utsläppsnivåer. Koncernen kommer också att lägga särskilt stor vikt vid vidareutvecklingen av hybrider och elmotorer.

I tillägg till detta görs investeringar på 22,2 miljarder euro över hela produktlinjen. Här ingår en satsning på utökad kapacitet. Andra investeringar ligger i pressverktyg och lackering och avspeglar koncernens höga kvalitetsmål och en kontinuerlig förbättring av produktionsprocesserna. Investeringar utanför produktionen är främst planerad för områdena utveckling, kvalitetskontroll, försäljning, originaldelsförsörjning och informationsteknologi.

Joint venture-verksamheterna i Kina är inte konsoliderade och är därför inte inkluderade i ovanstående siffror. Där kommer man att investera 18,2 miljarder euro i nya produktionsanläggningar och produkter under perioden 2014-2018. Dessa investeringar finansieras av joint venture-verksamheternas egna fonderingar.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2012 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 74 400 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 26,6 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 12 100 lätta transportbilar vilket är 30,9 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,1 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2012.

Om oss

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar