Volkswagen-koncernens framgång fortsatte under 2013

 • Fler leveranser, ökad omsättning och högre rörelseresultat
 • Ännu starkare fokus på kvalitativ tillväxt
 • God start på 2014 med en 4,7 procentig ökning av leveranserna under de första två månaderna
 • Koncernchef Martin Winterkorn: "Det finns en god möjlighet att vi överstiger tio miljoner leveranser redan i år.”

Trots den utmanande konkurrenssituationen nådde, och till och med överträffande, Volkswagen-koncernen sina mål för 2013.

– 2013 var ett extremt utmanande år för europeiska biltillverkare i synnerhet. Vi hjälptes inte av varken vår hemmamarknad eller växelkurser. Ändå blev det ett starkt år för Volkswagen-koncernen, sade koncernchef Martin Winterkorn, när företagets finansiella resultat för 2013 nyligen presenterades i Berlin.

Winterkorn meddelade att koncernen nu kommer att fokusera ännu mer på kvalitativ tillväxt, med fokus på ökad vinstmarginal, produktutveckling och medarbetare.

Enligt Winterkorn har man nyckeln till att på ett hållbart sätt stärka koncernens resultat. Detta i form av företagets modulära produktionssystem. Att rulla ut denna strategi i hela koncernen under de kommande åren blir en unik prestation inom fordonsindustrin.

– När volymerna växer och nya modeller läggs till, kommer vi också att se positiva resultateffekter, sade Winterkorn.

Över 10 miljarder euro till forskning och utveckling

När det gäller kvaliteten på utveckling tillkännagav Winterkorn planer på att höja ribban ytterligare. Volkswagen-gruppen investerade över 10 miljarder euro på forskning och utveckling förra året – mer än någon annan tillverkare i världen. Vid sidan av sina produktionsanläggningar, investerade man främst i expansion, på miljöanpassade produkter i sitt modellprogram, elektrifiering av fordon samt sitt modulära produktionssystem.

Winterkorn anser att Volkswagen-koncernens största tillgång är kompetensen hos sina cirka 570 000 anställda – och att detta måste värnas och utvecklas ytterligare. Samtidigt kommer Volkswagen-koncernen förvärva ny kunskap genom sitt samarbete med cirka 280 universitet och forskningsinstitut världen över.

– Att dela kunskap leder till ny kunskap. Detta möjliggör oss att säkra vårt tekniska ledarskap och affärsframgångar i framtiden, sade Winterkorn.

Volkswagens AG:s finansdirektör Hans Dieter Pötsch var också nöjd med 2013.

– Volkswagen-koncernen fortsätter sin framgångssaga och har ytterligare stärkt sin position på marknaden tack vare sin höga lönsamhet, sade Pötsch.

– Med tanke på de pågående utmaningarna från den makroekonomiska miljön, kommer vi fortsätta att driva vår disciplinerade inställning till kostnader och kapitalförvaltning och ständigt förbättra befintliga processer. Detta ger en grund för fortsatt tillväxt i den mycket konkurrensutsatta marknaden.

Koncernens siffror för 2013

 • Leveranser: 9 731 000 fordon (+4,9 % jämfört med 2012)
 • Försäljning: 9 728 000 fordon (+4,1 %)
 • Produktion: 9 728 000 fordon (+5,1 %)
 • Antal anställda: 572 800 (+4,2 %)
 • Omsättning: 197 miljarder euro (+2,2 %)
 • Rörelseresultat: 11,7 miljarder euro (+1,5 %)
 • Resultat före skatt: 12,4 miljarder euro (-51,2 %)
 • Resultat efter skatt: 9,1 miljarder euro (-58,2 %)

Under 2013 ökade leveranserna med 4,9 procent till drygt 9,7 miljoner fordon (9,3 miljoner). Det gör Volkswagen-koncernen till världens näst största fordonstillverkare. Exklusive de tunga lastbilsmärkena MAN och Scania, levererades 9,5 miljoner fordon, vilket är 4,8 procent fler än 2012 (9,1 miljoner).

Volkswagen-koncernens omsättning ökade med 2,2 procent till 197,0 miljarder euro under räkenskapsåret 2013 (föregående år: 192,7 miljarder euro). Koncernens rörelseresultat ökade något till rekordet 11,7 miljarder euro (11,5 miljarder euro).

Koncernens leveranssiffror inkluderar alla fordon som tillverkas och säljs av kinesiska joint ventures, som förra året översteg tre miljoner fordon för första gången. Däremot inkluderas inte kinesiska joint ventures i koncernens omsättning och rörelseresultat.

Sammantaget uppgick Volkswagen-koncernens resultat före skatt till cirka 12,4 miljarder euro förra året (25,5 miljarder euro). Det bör noteras att engångseffekter i samband med integrationen av Porsche hade en positiv effekt på resultat före skatt under 2012. Koncernens resultat efter skatt 2013 uppgick till 9,1 miljarder euro (21,9 miljarder euro).

– För att säkra kvaliteten på våra resultat på lång sikt kommer vi att höja vår profil på alla nyckelmarknader, utnyttja vår unika varumärkesportfölj, utöka vårt attraktiva sortiment, driva tekniska innovationer och erbjuda våra kunder ett brett utbud av finansiella tjänster, sade Pötsch.

Nettolikviditeten i Automotive Division var i slutet av 2013 fortsatt god med 16,9 miljarder euro (slutet av 2012: 10,6 miljarder euro). Detta ger koncernen en finansiell stabilitet och flexibilitet som behövs för att för att behålla sin lönsamma tillväxt och genomföra sin strategi att bli världens största fordonstillverkare år 2018.

Varumärken och affärsområden

Notera att siffrorna för försäljningsintäkter, rörelseresultat och sålda enheter INTE inkluderar kinesiska joint ventures.

Volkswagen Personbilar omsatte 99,4 miljarder euro (103,9 miljarder euro) under 2013, en minskning med 4,4 procent till följd av växelkurser och volymrelaterade faktorer. Lägre försäljning av bilar och ökade utgifter för ny teknik påverkade rörelseresultatet som uppgick till 2,9 miljarder euro (3,6 miljarder euro).

Audis omsättning blev 49,9 miljarder euro och översteg därmed föregående års siffra med 2,3 procent (48,8 miljarder euro), trots negativa valutaeffekter. Rörelsevinsten uppgick till 5,0 miljarder euro (5,4 miljarder euro). Minskningen kan främst hänföras till kostnader för nya produkter och teknik, kostnader i samband med expansionen av internationella produktionsnätverk och den utmanande konkurrenssituationen på många marknader. Varumärket genererade en vinstmarginal på 10,1 procent (11,0 procent).

ŠKODA omsatte 10,3 miljarder euro (10,4 miljarder euro) år 2013. Minskad volym och valutaeffekter var orsakerna bakom nedgången i rörelseresultatet till 522 miljoner euro (712 miljoner euro).

SEAT omsatte 6,9 miljarder euro (6,5 miljarder euro) år 2013. Rörelseresultatet förbättrades med 4 miljoner euro till -152 miljoner euro.

Bentley omsatte 1,7 miljarder euro (1,5 miljarder euro). Rörelseresultatet ökade med 66,9 procent till 168 miljoner euro till följd av högre volymer och positiv valutakurs.

Porsches omsättning landade på 14,3 miljarder euro. Rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljarder euro, medan rörelsemarginalen var 18,0 procent.

Volkswagen Transportbilars omsättning på 9,4 miljarder euro var i linje med föregående års nivå (9,5 miljarder euro). Rörelseresultatet ökade med 6,4 procent till 448 miljoner euro (421 miljoner euro) till följd av framgångsrika kostnadsoptimeringsåtgärder.

Scania omsatte 10,4 miljarder euro (9,3 miljarder euro). Dess rörelseresultat ökade från 930 miljoner euro till 974 miljoner euro. MAN genererade en omsättning på 15,9 miljarder euro (16,0 miljarder euro) och ett rörelseresultat på 319 miljoner euro (813 miljoner euro).

Volkswagen Financial Services omsatte 1,6 miljarder euro (1,4 miljarder euro). 4,3 miljoner nya finansierings-, leasing-, service- och försäkringsavtal tecknades runt om i världen. Det är en ökning med 13,4 procent.

Bra start på 2014

Volkswagen-koncernen har startat 2014 på ett övertygande sätt. Under de första två månaderna har cirka 1,5 miljoner (1,4 miljoner) personbilar och lätta lastbilar (exklusive MAN och Scania ) levererats över hela världen. Det är en ökning med 4,7 procent jämfört med samma period förra året.

– Det finns en god chans att vi redan i år kommer att överstiga milstolpen tio miljoner leveranser – fyra år tidigare än vad vi ursprungligen planerade, säger Martin Winterkorn, med hänvisning till den fortsatta modelloffensiven.

I år och nästa år kommer Volkswagen-koncernens varumärken att lansera fler än 100 nya modeller, efterträdare och produktförbättringar. Detta omfattar viktiga modeller som Passat, Audi A4 och Audi Q7, Porsche Macan och en laddhybrid-version av Porsche Cayenne, Skoda Fabia och Skoda Superb samt SEAT Ibiza.

Martin Winterkorn kommenterade affärsutvecklingen under resten av 2014 så här:

– Vi räknar med en måttlig ökning av leveranserna. Utmaningarna för Volkswagen-koncernen kommer att komma från den tuffa marknaden och hårda konkurrensen, volatilitet vad gäller räntor och valutakurser samt fluktuationer i råvarupriser.

Det modulära produktionssystemet, som utökas successivt, kommer att få en allt mer positiv effekt på koncernens kostnadsstruktur. Beroende på de ekonomiska villkoren förväntar sig världens näst största fordonstillverkare att omsättningen ökar cirka tre procent jämfört med föregående års siffra.

Rörelsemarginalen förväntas hamna mellan 5,5 procent och 6,5 procent under 2014.

– Volkswagen-koncernen har aldrig varit nöjd med bara en miniminivå, sade Winterkorn.

Disciplinerad kostnads​​- och kapitalförvaltning samt kontinuerlig förbättring av processerna förblir en väsentlig del av Volkswagen-koncernens strategi.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2013 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 72 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 26,7 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 11 500 lätta transportbilar vilket är 30,9 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,5 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2013.

Taggar:

Om oss

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar