Globalt toppmöte med fokus på världens transportbehov. Volvo Bussar visar fördelarna med elektromobilitet och lanserar världens största buss i Rio

  • Historiskt C40-möte där ledare från städer runtom i världen samlas i Mexiko för att diskutera en framtid med låga koldioxidutsläpp
  • Förorenad utomhusluft är i dagsläget den största enskilda dödsorsaken i världen (1)
  • Effekterna av förorenad luft förväntas dubbleras när städernas befolkningar ökar och antalet bilar i världen når två miljarder år 2050 (2)

Mängden luftföroreningar har stigit dramatiskt och i mars varnade WHO (World Health Organisation) för att nivåerna hade stigit åtta procent de senaste fem åren (3). Det är miljarder människor som utsätts för skadlig luft världen över. Luftföroreningarna skördar nu över tre miljoner liv om året – vilket är mer än malaria och HIV/aids (4).

Efter FN:s klimatkonferens i Paris 2015 (COP21) har ledare från städer i hela världen nu samlats i Mexico City för att diskutera krisen med den växande klimatförändringen. De kommer att uppmana till omedelbara insatser för att motverka de oacceptabelt höga nivåerna av luftföroreningar i stadsmiljö. Akademiker, stadsplanerare och experter kommer att diskutera aktuella hållbarhetsfrågor som energieffektivitet, utsläppssnåla transporter och klimatresiliens.

Antalet bussresor i städerna förväntas öka med nästan 50 procent fram till år 2030 (5). Förhoppningsvis kommer det att medföra att antalet personbilar i trafiken minskar. Men en buss färdas upp till tio gånger längre sträckor än en genomsnittlig personbil, vilket gör att bussarnas utsläpp blir större (6) – särskilt om bussarna är dåligt underhållna och gamla.

Volvo har levererat 3 000 hybrid- och elbussar globalt och antalet ökar stadigt. Flest Volvobussar finns det i Storbritannien, Colombia, Sverige, Spanien och Tyskland. På FetransRio-mässan i Brasilien presenterade Volvo nyligen också världens största buss – med plats för upp till 300 passagerare. Den är 30 meter lång och är byggd för system med särskilda bussfiler, BRT (Bus Rapid Transit). Den är kort sagt ett effektivt transportmedel som minskar bussflottornas storlek och utsläpp.

Städerna uppmanas att satsa på elektromobilitetslösningar med el- och hybridfordon. Förra året undertecknade 26 städer runtom i världen C40 Clean Bus Declaration om att delvis övergå till ”rena” fordon. Om alla 26 städerna bytte hela sina bussflottor mot lågutsläppsfordon skulle vi minska växthusgasutsläppen med 2,8  miljoner ton om året, vilket motsvarar utsläppen från nästan 590 000 bilar (7).  

Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar AB berättar : – Flera städer runtom i världen tar nu positiva steg för att åtgärda de globala transportproblemen genom att övergå till fordon med låga utsläpp. Vi tror att de miljövänliga och bekväma elbussarna är framtiden för städernas kollektivtrafik. Moderna elbussar är dessutom tysta och kan utrustas med andra tjänster, såsom trådlösa nätverk. Den senaste elbusstekniken skapar dessutom helt nya möjligheter för stadsplanerarna, till exempel i form av inomhusbusshållplatser i bibliotek eller idrottscenter.

1 https://www.theguardian.com/world/2016/nov/01/madrid-poised-to-restrict-cars-in-city-centre-amid-air-pollution-fears  

2 http://www.c40.org/blog_posts/cities-are-leading-an-electric-bus-revolution

3 https://www.theguardian.com/world/2016/nov/01/madrid-poised-to-restrict-cars-in-city-centre-amid-air-pollution-fears  

4 https://www.theguardian.com/world/2016/nov/01/madrid-poised-to-restrict-cars-in-city-centre-amid-air-pollution-fears  

5 http://www.c40.org/blog_posts/cities-are-leading-an-electric-bus-revolution

6 http://www.c40.org/blog_posts/cities-are-leading-an-electric-bus-revolution

7 http://www.c40.org/blog_posts/cities-are-leading-an-electric-bus-revolution

Helena Lind, presschef Volvo Bussar
Tel: 031-323 62 57

Volvo Bussar är en av världens ledande busstillverkare med ett starkt fokus på fordon och system för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Produktprogrammet omfattar kompletta transportlösningar, stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnotik och trafikinformation. Volvo Bussar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. För mer information besök http://www.volvobuses.se/

Taggar:

Om oss

Volvo Bussar är en av världens ledande tillverkare av bussar och busschassier. Volvo Bussars produktprogram omfattar stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom områdena finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Volvo Bussar har cirka 7 500 anställda världen över och produktion i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia