Volvo Bussar tecknar avtal med komponenttillverkare och konsultföretag - innebär etableringar i Säffle

Volvo Bussar och Hanza tecknar avsiktsförklaring om samarbete. Volvo Bussar tecknar även samarbetsavtal med ÅF angående produktutveckling av elbussar. Båda avtalen har koppling till Volvo Bussars verksamhet i Säffle.

Volvo Bussar har tecknat en avsiktsförklaring med kontraktstillverkaren Hanza att leverera komponenter till bussfabrikerna i Europa. Samarbetet ska ge Hanza möjlighet att expandera sin nuvarande verksamhet i Värmland genom att förlägga delar av tillverkningen till Volvos tidigare fabrik i Säffle.

Hanza är en av Nordens snabbast växande kontraktstillverkare, vars affärsmodell bygger på att upprätthålla en långsiktig tillverkning i Sverige i kombination med en egen global produktion. Tillverkningskoncernen har i dag 13 fabriker i sex länder, varav 4 i Sverige.

”Vi ser en stor potential för våra fabriker i Värmland, bland annat tack vare närheten till Norge”, säger Erik Stenfors, koncernchef Hanza. ”Med det tillverkningsprojekt vi nu diskuterar med Volvo kan vi utöka vårt erbjudande till att även omfatta nya tillverkningsteknologier i Säffle.”

Parterna kommer nu att utarbeta en detaljerad plan för samarbetet, vilken kommer att presenteras under hösten. I den ingår samarbete inom ett flertal tillverkningsteknologier såväl globalt som i den nya planerade Hanza-enheten i Säffle.

Samarbetet bedöms medföra arbete för omkring 50 personer.             

Samarbete med ÅF kring produktutveckling av elbussar
Volvo Bussar har även tecknat samarbetsavtal med konsultföretaget ÅF, som innebär att ÅF öppnar kontor i Säffle. På sikt bedöms detta samarbete generera upp till 15 nya arbetstillfällen. Samarbetet omfattar produktutveckling och prototypbyggnad av tre fullelsbussar som tas fram inom ramen för det så kallade ElectriCity-projektet*.

”Det känns mycket bra att våra ansträngningar att hitta ersättningsverksamheter till Säffle har givit resultat”, säger Håkan Karlsson, Executive Vice President, Business Areas, i Volvokoncernen. ”Dessa två nyetableringar innebär att den stora kompetens som byggts upp i Säffle kan tas tillvara och att det skapas nya jobb åt tidigare Volvo-medarbetare.”

* ElectriCity omfattar utveckling av en ny elbusslinje i Göteborg med start 2015. Förutom utveckling av tre elbussar omfattar samarbetet även att ta fram och testa nya hållplatslösningar, trafikledningssystem, säkerhetskoncept, energiförsörjning och affärsmodeller. Tekniken ger helt nya möjligheter för kollektivtrafiken i framtidens städer. ElectriCity är ett initiativ av Volvokoncernen, som samarbetar med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

För mer information, var vänlig kontakta:
Helena Lind, presschef, Volvo Bussar
Tel: 031-323 62 57

Volvo Bussar är en av världens största tillverkare av tunga bussar. Sortimentet omfattar kompletta fordon, chassi, karosser, transportlösningar för städer, leasing, finansiering samt service och underhållskontrakt. Volvo Bussar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. För mer information besök http://www.volvobuses.se/

Taggar:

Om oss

Volvo Bussar är en av världens ledande tillverkare av bussar och busschassier. Volvo Bussars produktprogram omfattar stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom områdena finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Volvo Bussar har cirka 7 500 anställda världen över och produktion i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Prenumerera

Dokument & länkar