Volvo Personvagnar varslar 180 tjänstemän i Göteborg

Volvo Personvagnar AB har idag lagt ett varsel som berör 180 tjänstemän i Göteborg. Fackliga förhandlingar har inletts och beräknas vara slutförda före årsskiftet

– Det är nödvändigt att sänka våra personalkostnader inom Volvo Personvagnar för att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft. Vi måste effektivisera för att därmed trygga framtida sysselsättning, säger Olle Axelson, Informationsdirektör inom Volvo Personvagnar AB. – Vi möter en allt hårdare konkurrens på våra viktigaste marknader och våra kostnader påverkas negativt, fortsätter Olle Axelson. Volvo Personvagnar har tidigare meddelat att företaget genomför ett program med kostnadsneddragningar för att säkerställa företagets långsiktiga konkurrenskraft. Den globala översynen som genomförts kommer att innebära neddragning av totalt 1400 tjänster över världen. Huvuddelen av dessa neddragningar kommer att ske via naturlig avgång, utbildningspaket och avtalspension. Av dessa tjänster utgörs 1050 (600 kollektivanställda och 450 tjänstemän) av fast anställd personal medan 200 utgörs av konsulter samt 150 av köpta tjänster. Av de totalt 450 fast anställda tjänstemännen kommer 180 tjänstemän i Göteborg att varslas om uppsägning. ================================================================ Vid eventuella frågor kontakta Olle Axelson, 031-59 26 00 eller Christer Gustafsson, 031-59 65 25

Prenumerera

Dokument & länkar