Volvo Lastvagnar välkomnar nya krav på deklaration av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för lastbilar

Från den 1 januari 2019 måste nya tunga lastbilar tillverkade inom EU förses med en deklaration som visar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Syftet är att göra det enklare för lastbilsköpare att välja energieffektiva fordon med lägre klimatpåverkan och därigenom minska utsläppen från lastbilstrafiken. Volvo Lastvagnar ser de nya kraven som ett välkommet tillägg till de verktyg som branschen redan arbetar med.

"Deklarationerna kommer att ge våra kunder lättförståelig och jämförbar information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som kommer att ge vägledning vid valet av lastbil", säger Lars Mårtensson, miljö och innovationschef på Volvo Lastvagnar.
"Det viktigaste är emellertid att det nu finns ett ännu större fokus på energieffektivitet och klimatpåverkan. Det här är en viktig fråga för fordonsindustrin, transportsektorn och samhället som helhet. "

Enligt FN: s klimatförändringspanel (IPCC) står den tunga vägtrafiken för cirka sex procent av de globala utsläppen av växthusgaser och sektorn är starkt beroende av fossila bränslen.

"Därför hoppas vi att de nya deklarationskraven också kommer att kompletteras med ekonomiska incitament som gör det lönsamt för transportföretag att ersätta äldre fordon med nya, mer energieffektiva lastbilar med lägre koldioxidutsläpp", säger Lars Mårtensson.

För närvarande finns det inga beslut om skatter eller incitament i samband med de nya deklarationskraven. I EU: s plan "A European Strategy for Low Emission Mobility" antas emellertid att koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken minskar med i genomsnitt 1,5 procent per år fram till 2030.

Bränsleförbrukningen har minskat

Naturligtvis är energieffektivitet inte på något sätt en ny fråga, vare sig för lastbilstillverkare eller transportföretag. För ett genomsnittligt europeiskt transportföretag står bränsle för omkring en tredjedel av de rörliga kostnaderna. Därför är alla åtgärder som kan minska bränsleförbrukningen intressanta även ur ett ekonomiskt perspektiv. Energieffektivitet är på så vis en viktig konkurrensfördel.

"Energieffektivitet har alltid varit en nyckelfråga för Volvo Lastvagnar," fortsätter Lars Mårtensson. "Sedan början av 1990-talet har vi lyckats minska bränsleförbrukningen för nytillverkade lastbilar med en femtedel* och vi fortsätter att minska bränsleförbrukningen varje år . Förbättrad energieffektivitet är även det viktigaste vi kan göra för att minimera fordonets klimatpåverkan. "

Deklarationen är en utgångspunkt

Volvo Lastvagnars kunder ägnar också betydande resurser till att förbättra energieffektiviteten. Många transportföretag har kommit långt i sina bränslebesparande ansträngningar, medan andra inte alltid har kunnat ge det samma prioritet. Det är speciellt för den senare gruppen som de nya deklarerade värdena kan vara ett användbart verktyg vid val av lastbil, enligt Lars Mårtensson.

"Deklarationen är en bra utgångspunkt som visar i vilken riktning du ska gå, men det visar inte hela bilden. För att uppnå så låg bränsleförbrukning och klimatpåverkan som möjligt i förhållande till det arbete som fordonet utför, måste varje verksamhet optimeras för sin uppgift med rätt utrustning och tjänster. Att fokusera på bränsleeffektiv förarutbildning och använda avancerade transportplaneringsverktyg är exempel på åtgärder som kan ha mycket positiva effekter. Vårt mål är alltid att skapa en helhetslösning som ger bästa möjliga transporteffektivitet för våra kunder. Detta gynnar också miljön ", avslutar Lars Mårtensson.

Fakta

Från och med 1 januari 2019 blir det lag inom EU att tillhandahålla en deklaration till nya lastbilar som anger bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Lagen införs steg för steg för olika typer av tunga fordon.

De värden som anges i deklarationen utvecklas individuellt för varje fordon och baseras på fabriksspecifikation och användning.

Som en grund för de deklarerade värdena används en EU-certifierad och standardiserad process för simulering av körcykler.

* Vid jämförelse av en Volvo F12 från 1991 till en Volvo FH13 från 2016.

2018-02-06

Prenumerera

Media

Media