Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

 Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2012.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för Volvo Treasury finns tillgängliga på Volvokoncernens webbplats.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2013, kl 13:00.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031- 323 72 29.

Volvo Group Treasury ingår i Volvokoncernen, som är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Prenumerera

Dokument & länkar