Lastbilsleveranser för AB Volvo under januari 2002

LASTBILSLEVERANSER FÖR AB VOLVO UNDER JANUARI 2002 Leveranserna från lastvagnsbolagen inom Volvokoncernen (Volvo Lastvagnar, Mack Trucks, Inc. och Renault Trucks) uppgick under januari månad 2002 till 9,814 lastbilar jämfört med 12,435 förra året, en minskning med 21 %. I Europa minskade leveranserna med 19 % till 6,633 fordon. I Nordamerika minskade leveranserna med 45 %, från 3,074 lastbilar till 1,693. Asien fortsätter att utvecklas positivt och under januari ökade leveranserna där med 81 % jämfört med januari 2001. Den totala 12-månaders rullande orderingången var 11% lägre jämfört med samma period förra året. Motsvarande siffra för Nordamerika var -36% och för Europa -3%. "Vi är mycket nöjda med det mottagande som Volvos nya, tunga lastvagnsprogram fått på marknaden. En omställning pågår under första kvartalet av det europeiska produktionssystemet, vilket är den främsta förklaringen till de lägre leveranserna i Europa under januari. Renaults leveranser minskade med 11%, vilket följer den allmänna marknadstrenden i Europa. I Nordamerika hade vi en svag månad, framför allt inom Mack, och vi ser idag inga tecken på en återhämtning på den Nordamerikanska marknaden." säger Leif Johansson, koncernchef och verkställande direktor för AB Volvo. Leveranser per marknad: Leveranser Januari Förändring Volvokoncernen 2002 2001 Europa 6,633 8,189 -19% Västra Europa 6,276 7,725 -19% Östra Europa 357 464 -23% Nordamerika 1,693 3,074 -45% Sydamerika 227 337 -33% Asien 597 330 81% Övriga marknader 664 505 31% Totalt Volvokoncernen 9,814 12,435 -21% Mack Trucks, Inc. Leveranserna från Mack Trucks, Inc. uppgick under januari månad 2002 till totalt 911 enheter jämfört med 1,915 under samma period förra året, en nedgång med 52%. Antalet levererade tunga lastbilar uppgick till totalt 827 och medeltunga till totalt 84 (att jämföras med 97 för ett år sedan). Siffrorna från januari bekräftar bilden av en ihållande svag marknad i Nordamerika. Leveranser per marknad: Leveranser Januari Förändring Mack Trucks 2002 2001 Nordamerika 796 1,830 -57% Sydamerika 54 37 46% Asien 1 n.a. Övriga marknader 60 48 25% Totalt Mack Trucks 911 1,915 -52% Renault Trucks Under januari minskade Renault Trucks leveranser med 11% jämfört med samma månad förra året, vilket avspeglar den allmänna marknadstrenden för lastbilsmarknaden i Europa. Renaults minskning beror huvudsakligen på minskade leveranser inom det lätta kommersiella segmentet, vilket visar en nedgång på 21%. Leveranser per marknad: Leveranser Januari Förändring Renault Trucks 2002 2001 Europa 4,126 4,670 -12% Västra Europa 3,950 4,472 -12% Östra Europa 176 198 -11% Asien 39 46 -15% Övriga marknader 346 334 4% Totalt Renault Trucks 4,511 5,050 -11% Volvo Lastvagnar Volvo Lastvagnars europeiska produktionssystem genomgår för närvarande en omfattande anpassning för produktion av det nya, tunga lastbilsprogrammet. Det påverkar omkring 90 procent av volymen och genomförs under den kortaste tidsperioden någonsin. Omställningen beräknas vara genomförd under första kvartalet. Den nya lastbilsserien har tagits emot mycket väl av kunder och branschpress och ordernivåer ligger väl över prognos. Leveranser per marknad: Leveranser Januari Förändring Volvo Lastvagnar 2002 2001 Europa 2,507 3,519 -29% Västra Europa 2,326 3,253 -28% Östra Europa 181 266 -32% Nordamerika 897 1,244 -28% Sydamerika 173 300 -42% Asien 557 284 96% Övriga marknader 258 123 110% Totalt Volvo Lastvagnar 4,392 5,470 -20% 2002-03-01 För ytterligare information, vänligen kontakta: Bernard Lancelot, Renault Truck, 0033- 4 72 96 27 59 Bob Martin, Mack Trucks, Inc. 001- (610) 709-2670 Claes Claeson, Volvo Lastvagnar, 031- 66 39 08, 0708-36 39 08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar