Ledningsförändringar på Volvo

Helge Alten, VD för Volvo Cars of North America, har utsetts till VD för Volvo Event Management UK, ett Southamptonbaserat bolag med huvudansvar för Volvo Ocean Race. Helge Alten tillträder sin nya befattning den 1 september i år. Till ny VD för Volvo Cars of North America har från samma datum utsetts Hans-Olov Olsson, för närvarande VD för Volvo Cars Europe Marketing i Bryssel. Han kommer även att kvarstå i verkställande ledningen för Volvo Personvagnar. Wolff Huber, för närvarande VD för Volvo Personvagnars tyska marknadsbolag, Volvo Deutschland, tillträder samma dag befattningen som VD för Volvo Cars Europe Marketing. Ny chef för Volvo Deutschland är ännu ej utsedd. 1998-06-09

Om oss

Volvokoncernen är en världsledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt motorer för marint och industriellt bruk och komponenter för flygindustrin. Volvogruppen är starkt förknippad med kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

Prenumerera

Dokument & länkar