Volvo Excavators i Eslöv varslar 165 anställda

Volvo Excavators i Eslöv har idag till Länsarbetsnämnden i Malmö inlämnat varsel om uppsägning av 165 anställda vid företagets anläggning i Eslöv. Av de berörda är 105 kollektivanställda och 60 tjänstemän. Totalt har företaget idag ca 750 anställda. MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas omgående. Som ett led i integrationen med den verksamhet i Korea som Volvo Construction Equipment förvärvat från Samsung, kommer som tidigare meddelats huvudansvaret för VCE´s grävmaskinaffär att förläggas till Korea. En annan orsak till neddragningarna är att Volvo Excavators har en otillfredställande lönsamhet samt att konkurrensen i branschen ökat under de senaste åren, vilket är en trend som ytterligare förstärkts pga av den ekonomiska situationen i Asien. För att klara framtida åtaganden genomförs nu en omfattande satsning på verksamhetsutveckling med fokusering på kvalitet, produktkostnad, produktivitet och ledtid. 1998-06-18 För ytterligare information, kontakta; Folke Becker, VD Volvo Excavators AB 0413-671 55 Bengt Adolvsson, personalchef Volvo Excavators AB 0413-672 53

Om oss

Volvokoncernen är en världsledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt motorer för marint och industriellt bruk och komponenter för flygindustrin. Volvogruppen är starkt förknippad med kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

Prenumerera