Volvo informerade om Scania och Volvo

Vid ett pressmöte på torsdagen informerade Volvo om bakgrunden till ett föreslaget samarbetsavtal mellan Scania och Volvo. - Vi vidhåller att ett närmande mellan Volvo och Scania långsiktigt skulle gynna svensk tung fordonsindustri, sade Leif Johansson, VD och koncernchef i Volvo. I en global industri som denna ökar skalfördelarna i betydelse och branschen befinner sig därför i konsolidering med ett ökande antal allianser och bildande av allt större och effektivare enheter. De huvudsakliga drivkrafterna bakom denna utveckling är kundernas ökande krav på kvalitet och produktivitet, en allt strängare miljölagstiftning, nya teknologier, material, drivlinor och bränslen, ny elektronik och informationsteknologi. Industrin står inför en mycket resurskrävande period. Kostnaderna för investeringar i nya produktgenerationer uppgår till tvåsiffriga miljardtal. Både Volvo och Scania har utomordentligt starka varumärken och har idag starka produktprogram och god lönsamhet. Marknaden är god. Detta gör tidpunkten lämplig att inleda ett samarbete, som inte behöver forceras av tidsnöd och resursbrist. Volvos ambition att bli ägare till Scania är väl känd. Vi har dock inte kunnat nå en uppgörelse med Scanias huvudägare Investor om värderingen av bolaget. Möjligheter till samordningsvinster mellan oss och Scania finns också om bolagen förblir separata enheter, om än inte i samma utsträckning. Vi har därför till Scania och Investor framfört ett förslag att utreda formerna för ett framtida samarbete. Förslaget innebär att ett samarbetsavtal utarbetas under 1999 för att utveckla synergier och konkurrenskraft för båda företagen. Avsikten är att dessa synergier ska utvecklas i sk "pre-competitive stages", dvs icke konkurrensutsatta områden. Vi uppskattar att kostnadsbesparingar på upp till 1 miljard kronor årligen är möjliga att uppnå inom en treårsperiod. Avtalet avses löpa långsiktigt. Samarbetsformer och beslutsstrukturer förutses kunna utarbetas för att uppnå synergier utan att bolagens identitet och självständighet ifrågasätts. Inget scenario har någonsin skisserats där inte då båda utomordentligt starka varumärkena förblir åtskilda och distinkta. - Denna propå har ännu inte föranlett någon formell reaktion från Scanias eller Investors sida. Jag är dock övertygad om att Scania, när dammet lagt sig, inte kommer att avsäga sig möjligheten att föra en dialog i frågeställningar enligt ovan. Jag menar också att det är viktigt att våra respektive bolag nu får arbetsro. En dialog under ordnade former skulle gynna oss båda och även bidra till att den spekulationsvåg i ägarfrågor som präglat våren upphör. Vad avser Volvos förvärv av aktier i Scania till en nivå över 20% säger Leif Johansson: - Vi har största respekt för Scania och har ambitionen att fördjupa relationerna bolagen emellan. Därför föll det sig affärsmässigt sunt och helt naturligt att ta tillvara den möjlighet som gavs att uppnå en ägarandel över 20% till en rimlig kostnad, och därmed möjligheten att redovisa Scania som intressebolag. Med denna ägarandel har vi markerat tyngden i vårt intresse. Volvo meddelade under fredagen den 30 april att aktieinnehavet i Scania uppgick till 20,04% av rösterna och 20,94% av kapitalet. Några affärer slutfördes dock under helgen därefter då ytterligare 161.458 A-aktier och 990.000 B-aktier förvärvades. Volvos andel i Scania uppgår därmed till 20,3% av rösterna och 21,6% av kapitalet. 1999-05-06 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar