Volvokoncernen börjar sälja lastbilar som klarar miljökraven EPA2010

AB Volvos nordamerikanska dotterbolag, Volvo Trucks North America, har börjat sälja fordon som klarar den nya amerikanska utsläppsstandarden EPA2010 som börjar gälla 2010. Lastbilarna klarar kraven med hjälp av SCR, Selective Catalytic Reduction, som även ökar bränsleeffektiviteten och minskar koldioxidutsläppen. Produktionsstarten är planerad till hösten 2009.

Genom att starta processen så tidigt kan fabriken i New River Valley, Virginia, inleda produktionen av lastbilar som klarar de nya miljökraven redan innan de börjar gälla nästa år. Fabrikens produktionsprocesser har modifierats under de senaste månaderna som en förberedelse för 2010 och för att förstärka effektivitieten och kvaliteten i tillverkningen. Fram till mitten av juni har kunderna via återförsäljarna lagt ungefär 50 beställningar på lastbilar som klarar EPA2010. ”Flera kunder har visat intresse för att utöka sina flottor med fordon som är utrustade med SCR innan 2010”, säger Scott Kress, marknadsdirektör på Volvo Trucks North America. ”Detta ger de som är tidigt ute möjligheten att så snabbt som möjligt bekanta sig med tekniken och fördelarna med SCR.” 2009-06-23 Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49 Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier. Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090623 kl 15.15.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar