Volvokoncernen startar nytt program för samarbete med universitet och högskolor

Vid en ceremoni idag startar Volvokoncernens Academic Partner Program som är ett globalt program för forskningssamarbeten med utvalda universitet och högskolor. Volvokoncernens mål är att etablera långsiktiga partnerskap med de bästa universiteten och högskolorna i världen inom fordonsforskning. Tre västsvenska högskolor blir först med att ingå i samarbetet.

Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde har tecknat de första avtalen med Volvokoncernen om forskning och utbildning på doktorandnivå inom ramen för Academic Partner Program. Samarbetet omfattar forskning inom bland annat produktionsteknik, motorutveckling och fordonssäkerhet. Flera av de gemensamma forskningsprojekten kommer att bedrivas inom ramen för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), ett program för samverkan mellan svenska staten och fordonsindustrin som startade den 1 januari. Volvokoncernen för även diskussioner med universitet i Frankrike och USA om samarbeten inom Academic Partner Program. ”Vi erbjuder ett långsiktigt forskningssamarbete inom områden som är viktiga för att vi ska kunna bygga framtidens lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och flygindustrikomponenter”, säger Jan-Eric Sundgren, medlem av Volvos koncernledning och ansvarig för omvärlds- och miljöfrågor. 2009-06-22 Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Urban Wass, programansvarig, Public Affairs, AB Volvo, tel 031-322 86 61 Anders Vilhelmsson, presskontakt, AB Volvo, tel 031-322 38 79 Videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter finns på http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier. Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090622 kl 15.30.

Taggar:

Om oss

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Vi tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar