Delårsrapport Q1 2018

Rörelseresultat: 163,3 mnkr (112,0)
Avkastning på eget kapital: 13,2 % (9,6)
Utlåning per 31 mars: 36,0 mdkr (32,0)
Kreditförluster, netto: 5,2 mnkr (4,0)
Kärnprimärkapitalrelation: 19,3 % (20,8)

Resultatet för årets första kvartal, uppgår till 163,3 mnkr, vilket är 51,3 mnkr bättre än föregående år. I resultatet ligger en återföring av en restvärdesreserv, 50,2 mnkr, men även utan återföringen är resultatet 5 % högre än föregående år.

Registreringarna av nya Volvobilar ökade under kvartalet med drygt 10 % till 20 163 bilar. På en totalmarknad som med 87 397 ligger något under föregående års rekordsiffror, - 2,2 %, ökar Volvo Personvagnar marknadsandelen med  2,7 procentenheter till 23,1. Bakom de fina registreringssiffrorna ligger Volvos starka modellprogram. Då införandet av ny fordonskatt sker per den 1 juli 2018 förväntas antalet nybilsregistreringar bli fler under första halvåret jämfört med andra halvåret. Miljöbilar gynnas framför mindre miljövänliga bilar då skatten är utformad enligt ett bonus malus-system. Totalmarknaden för tunga lastbilar ( > 16 ton) har ökat med 1,5 % gentemot föregående år och Volvo Lastvagnar bibehåller sin topposition.

Banken har sedan årsskiftet förändrat redovisningen av sina affärer till tre affärsområden (tidigare fyra), för att bättre matcha våra kundsegment. Vår kreditkortsverksamhet, med Volvokortet och appen CarPay, utgör nu tillsammans med bankens säljfinansiering affärsområdet Cars, som riktar sig till privatpersoner och mindre företag. Utöver Cars är verksamheten organiserad i ytterligare två affärsområden Fleet och Trucks. Fleet med finansiering och administration av personbilar och lätta lastbilar till medelstora och större företag, samt Trucks (inklusive Volvo Lastbilskort) där vi erbjuder smarta finansieringslösningar till lastbilskunder.

En fortsatt god lönsamhet är en förutsättning för bankens offensiva investeringar inom fintech och framförallt genom utökad funktionalitet och kundnytta i CarPay-appen. Efter förra årets lansering av en integrerad checkout efter verkstadsbesök, laddar banken nu för flertalet andra checkouter inom Volvohandelns Eko-system och som skapar en smartare bilekonomi för kunderna. Även nya regelverk kräver resurser och driver IT-utveckling såsom GDPR (General Data Protection Regulation), som träder ikraft den 25 maj och som Volvofinans Bank lagt ner ett omfattande arbete inom. Ett annat regelverk är betalningsdirektivet PSD2. Direktivet syftar till att främja konkurrensen inom finansiella betalningar genom standardisering och skapandet av en enda större europeisk marknad. PSD2 öppnar för mer konkurrens, men ger likaledes goda affärsmöjligheter för Volvofinans Bank. Slutligen kan nämnas vår framgångsrika emission i mars av ett tioårigt förlagslån om 400 mnkr, med överteckning på nära två gånger önskad volym. Uppenbarligen en efterlängtad come back av banken på marknaden för supplementärt kapital, efter dryga 11 års frånvaro.

Efter en mycket bra start på året ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt positiv och stor bilmarknad för både nya och begagnade personbilar, samt ett stort fordonsbestånd för servicemarknaden.

Conny Bergström
Verkställande Direktör
Volvofinans Bank AB

Volvofinans Bank AB
Box 198, Bohusgatan 15
40123 Göteborg
031-83 88 00

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker - www.volvofinans.se

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2018.

Om oss

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker. www.volvofinans.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar