Delårsrapport Q3 2017

Januari – september 2017 i sammandrag

Resultat före skatt: 335,0 mnkr (313,9)
Avkastning på eget kapital: 9,6 % (9,6)
Utlåning per 30 september: 33,9 mdkr (30,0)
Kreditförluster, netto: 13,4 mnkr (10,7)
Kärnprimärkapitalrelation: 19,9 % (20,0)

En fortsatt stark bilmarknad, för både personbilar, lätta transportbilar och tunga lastbilar gynnar Volvofinans Banks utlåningstillväxt och innebär att den fina tillväxten i resultatet håller i sig. För det tredje kvartalet uppgår resultatet före skatt till 335 mnkr, vilket är drygt 20 mnkr bättre än föregående år och bankens bästa resultat någonsin. Utlåningen har till och med september i år vuxit med 2,7 mdkr, men fortfarande ligger vår kärnprimärkapitalrelation runt 20 %.

Den svenska bilförsäljningen går mot ytterligare ett rekordår enligt BILSweden, 375 000 bilar är prognosen för helåret 2017. Detta faktum, samt en ökad andel leasing och fortsatt framgångsrika lanseringar av Volvos premiummodeller, vilka betingar ett högre försäljningspris, är förklaringen till bankens väsentligt högre utlåning samt ökande räntenetto under de senaste åren.

Basen för en bestående god intjäning, överlåtna leasing- och avbetalningskontrakt där Volvohandlaren bär kreditrisken, består under flera år framåt i och med kredittider på tre till fyra år i genomsnitt, även om amortering givetvis sker löpande. Intjäningen i kombination med en klart högre ”normalmarknad” framöver, tryggar de investeringar Volvofinans Bank intensivt gör inom framförallt det digitala området.

Att finnas lätt tillgänglig i nya, digitala kanaler med högsta säkerhetsnivå, och där erbjuda mervärden inom ramen för vårt ekosystem, samt att skapa enkla prenumerationssystem och möjligheter för mikrobetalningar, skapar ytterligare marknadsmöjligheter för banken. Våra koncept, där vi erbjuder kunderna en ”Smartare Bilekonomi”, utvecklas i snabb takt tillsammans med våra partners.

Vidare skapar de nya teknikerna också helt nya möjligheter till kostnadseffektiva lösningar och tjänster framöver. Volvofinans Bank har för avsikt att vara i fronten av den utvecklingen och fortsätter göra de tunga investeringar som är nödvändiga för att vi skall befästa och utveckla positionen som moBilBanken.


Conny Bergström
Verkställande Direktör
Volvofinans Bank AB

Volvofinans Bank AB
Box 198, Bohusgatan 15
40123 Göteborg
031-83 88 00

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker - www.volvofinans.se

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 2017-11-13.

Om oss

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker. www.volvofinans.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar