Pressinbjudan: Projektet Drivbänk öppnar dörrar in på den gröna arbetsmarknaden

Nu har det gått ett halvår sedan projektet Drivbänk startades av Linköpings kommun och Samordningsförbundet. Syftet var att genom en särskild utbildningsinsats få in arbetslösa och nyanlända med odlingsintresse på den gröna arbetsmarknaden. Intresset bland såväl arbetssökande som företag har varit stort och på onsdag visar de 26 deltagarna upp sin visningsträdgård och frilansodling på Vreta Kluster. 

– Drivbänk är en fantastisk möjlighet för de som står utanför arbetsmarknaden och har ett intresse för odling att göra sig anställningsbara inom det gröna näringslivet. Upplägget, med en kombination av teori och praktik, har varit mycket framgångsrikt och gör att utbildningen anpassas både utifrån näringslivets behov och deltagarnas kunskapsnivå, säger Louise Ridderström, projektledare för Drivbänk. 

Välkommen till informationsträff om Drivbänk där deltagarna visar upp sin visningsträdgård.  Det finns också möjlighet att intervjua projektgruppen och deltagarna i Drivbänksprojektet.  

När: Onsdag 14 juni kl 9.00
Var: Vreta Kluster

Läs mer om Drivbänk: https://www.samordning.org/index.php/centrala-ostergotland/insatser 

För mer information och anmälan:

Louise Ridderström, projektledare Drivbänk
info@drivbank.se
070-675 06 33

Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. I företagsparken, som ligger i anslutning till naturbruksgymnasiet utanför Linköping, finns drygt 30 företag.  Vreta Kluster erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och teknikutveckling.  Klustret drivs av Sankt Kors Fastighets AB som bygger och utvecklar fastigheter och klustermiljöer för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vreta Kluster basfinansieras av Region Östergötland och Linköpings Kommun.

Taggar:

Prenumerera