Anslutningsgraden i Wallenstams inlösenprogram blev 99,3 %

Anslutningsgraden i Wallenstams inlösenprogram blev 99,3 % Anslutningsgraden i Wallenstams inlösenprogram blev 99,3 %, då 939 669 B- aktier har anmälts för inlösen. Det sammanlagda inlösenbeloppet uppgår därmed till 89,3 Mkr. Efter avslutad inlösen kommer antalet aktier i Wallenstam att uppgå till 17 990 563 stycken, fördelat på 1 150 000 A-aktier och 16 840 563 B- aktier. Tidsplan för inlösen Den 24 januari 2000 hålls en extra bolagsstämma i Wallenstam, vilken avses besluta om nedsättning av aktiekapitalet och reservfonden med sammanlagt 89,3 Mkr. I början av februari 2000 beräknas handel med så kallade inlösenaktier inledas på OM Stockholmsbörsen. Utbetalningen till aktieägarna förväntas ske i maj 2000, efter att tingsrätten lämnat erforderligt tillstånd till nedsättningen. För ytterligare information hänvisas till tidigare utsänd informationsbroschyr. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 3 januari 2000 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42. Wallenstam grundades 1944 i Göteborg och är idag ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter, vilka representerar ca 65% av den totala fastighetsytan och 70% av hyresintäkterna. Kommersiella fastigheter ägs huvudsakligen i Göteborg. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar