Bergvärme till Wallenstams Avenyprojekt

Fastigheten Avenyn 29-35 i Göteborg kommer att bli helt Co2-fri. Med hjälp av ett 40-tal hål som borras ner till 300 meters djup i berglagret hämtas geoenergi till en energicentral som i sin tur drivs av Wallenstams vindkraftsel. ”Det är ett utmanande projekt men det ger samtidigt goda vinster för såväl miljön, våra hyresgäster som staden”, säger Thomas Dahl, vice vd.

– Äntligen kan vi påbörja den utveckling av Avenyområdet som vi länge har arbetat för. Att borra för geoenergi och bygga en energicentral i ett så pass centralt läge är en utmaning. Samtidigt visar det också att ett aktivt miljöarbete kan bedrivas överallt, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

Energicentralen kommer att byggas i fastighetens källare och förse hela fastigheten med värme, varmvatten och kyla. Värmepumparna som värmer fastigheten drivs med Wallenstams egen vindkraftsel, vilket gör energianvändningen helt Co2-fri. Under sommaren klarar man att kyla fastigheten med det kalla vattnet som hämtas via borrhålen, det enda som krävs är el för pumpdrift, vilket medför minimal energiåtgång om man jämför med kylmaskiner som normalt annars krävs.

– Vi vill göra mer än bygga nya bostäder och bidra till en aktiv stadsutveckling. När vi utvecklar och bygger nytt gör vi det för framtiden. Vi är idag det enda fastighetsbolaget i Sverige som är självförsörjande på förnybar energi. Vår satsning i fastigheten på Avenyn gör dels energianvändningen där helt Co2-fri, dels påverkas framtida driftkostnader positivt och blir lägre än dagens prisnivå på exempelvis fjärrvärme, säger Thomas Dahl.

Ny- och ombyggnationen mot Avenyn beräknas vara klara till julhandeln 2014 och lägenheterna mot Teatergatan inflyttningsklara under våren 2015. Samarbetspartners i bergvärmeprojektet är BRA Bygg, Energy Booster, Expertkyl, Partor och Styrud.

För ytterligare information och bilder:

Thomas Dahl, vice vd Wallenstam AB (publ) med ansvar för Region Göteborg/Helsingborg tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 42.
www.wallenstam.se/bilder

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam är också självförsörjande på förnybar energi med drygt 50 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar