Byggstart av Grönskan i Solberga

Nu påbörjas Wallenstams nybyggnation av 148 hyresrätter i Solberga, strategiskt beläget mellan Älvsjö och Telefonplan i Stockholm. Inflyttning i de 148 lägenheterna beräknas ske i slutet av 2017.

– Det här är en efterlängtad byggstart av 148 hyresrätter med modern arkitektur som på ett fint sätt kommer att bidra till en positiv utveckling av området. Vi ser mycket fram emot att vara med att utveckla Solberga som är en charmig och attraktiv stadsdel, säger Mathias Aronsson, vvd Wallenstam AB.

Grönskans lägenheter, som har ritats av Wingårdh Arkitektkontor, fördelas mellan elva ettor, 109 tvåor, tretton treor och femton fyror. Entréerna är vända mot gatorna och bidrar till stadslivet i området.

För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
www.wallenstam.se

Bild för fri publicering: www.wallenstam.se/bilder

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 30 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 300 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med drygt 67 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar