Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

• Periodens resultat efter skatt uppgår till 431 Mkr (475), motsvarande en vinst om 7 kronor per aktie (7).

• Hyresintäkterna för perioden uppgår till 622 Mkr (627)

• Substansvärde per aktie uppgår till 170 kronor (165)


Detta är kurspåverkande information som skickats till Finansinspektionen.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.Göteborg den 8 augusti 2007

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37
Ekonomisk rapportering
Delårsrapport jan-sep 2007 7 november
Bokslutskommuniké 2007 19 februari 2008
Årsstämma 2008 15 april 2008

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar