Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011 Wallenstam AB (publ)

 

  • Hyresintäkterna ökar med 7 % till 761 Mkr (711).
  • Periodens resultat efter skatt uppgår till 230 Mkr (784). Vinst per aktie uppgår till 1 kr (4).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 146 Mkr (1 063) och på derivatinstrument till 12 Mkr (-166).
  • Investeringar i fastigheter uppgår till 1 864 Mkr (2 100), varav förvärv utgör 1 316 Mkr (1 053).
    Investeringar i vind- och vattenkraft uppgår till 123 Mkr (457).
  • Substansvärde per aktie uppgår till 76 kr (75).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”Vi gör ett bra resultat med ökade hyresintäkter, förbättrat driftnetto och ett oförändrat förvaltningsresultat trots högre räntekostnader. Värdeförändringarna på fastigheter är lägre än föregående år vilket påverkar resultat efter skatt men vår löpande verksamhet utvecklas bra och helt enligt plan.”

”Vi fortsätter att utveckla vårt fastighetsbestånd både genom nybyggnation av energieffektiva lägenheter och intressanta fastighetsförvärv. Vi tror på en fortsatt positiv utveckling av den kommersiella marknaden i Göteborg och har under andra kvartalet tecknat avtal om förvärv av ytterligare fem innerstadsfastigheter.”

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 augusti 2011 klockan 08.00.

För ytterligare information:
Ulf Ek, finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 37
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 26 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och cirka 2 000 kommersiella kontrakt. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,3 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar