Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013 Wallenstam AB (publ)

DELÅRET 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2013

 • Hyresintäkterna för delårsperioden januari - september uppgår till 1 190 Mkr (1 185).
 • Förvaltningsresultatet ökar till 327 Mkr (302).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 281 Mkr (484) och på derivatinstrument till 337 Mkr (-47).
 • Resultat efter skatt ökar till 912 Mkr (773) och vinst per aktie till 5,4 kr (4,5).
 • Fastigheter har sålts för 1 621 Mkr (1 875), till priser motsvarande 6 % (12) över årsskiftesvärderingen.
 • Investeringar i fastigheter uppgår till 1 819 Mkr (1 423), varav förvärv utgör 898 Mkr (562) och investering i nyproduktion 921 Mkr (861). Investeringar i vindkraft uppgår till 294 Mkr (459).
 • Substansvärde per aktie ökar till 92 kr (83).

KVARTALET 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2013

 • Hyresintäkterna för tredje kvartalet uppgår till 396 Mkr (383).
 • Förvaltningsresultatet ökar till 131 Mkr (109).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 69 Mkr (91) och på derivatinstrument till 35 Mkr (-124).
 • Resultat efter skatt ökar till 312 Mkr (251) och vinst per aktie till 1,8 kr (1,5).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”Vi fortsätter leverera ett starkt och stabilt resultat. Vårt substansvärde ökar och uppgår nu till 92 kr/aktie, mot vårt mål om 100 kr/aktie. Med en soliditet på 40 % skapar vi också̊ utrymme for fortsatt högt tempo i var nyproduktion av bostäder, vi har hittills produktionsstartat 2 181 lägenheter under affärsplanen.”

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2013 klockan 08.00.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, kommunikations- och HR-direktör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38
Ulf Ek, finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 37
Anna Gullmarstrand, ekonomichef, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0706-171109


www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt  8 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är också självförsörjande på förnybar energi med drygt 50 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.