Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 1999

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 1999 (Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser senaste årsskifte.) * Förvaltningsresultatet före avskrivningar förbättras med 12 Mkr till 11,1 Mkr (-0,6) * Den genomsnittliga låneräntan har under första kvartalet minskat till 6,11% (6,66) * Resultat per aktie har ökat till 0,20 kr (-0,48) Resultatförbättringen beror främst på lägre räntor och högre hyror. Överskottsgraden har jämfört med motsvarande period föregående år ökat till 55,2%. Resultatet för första kvartalet är proportionellt sett sämre jämfört med kommande kvartalsresultat. Detta är en konsekvens av att första kvartalet har högre driftkostnader än kommande kvartal. En annan orsak är att räntekonverteringar får större effekt senare på året samt att hyreshöjningar senare får full effekt. Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor är Wallenstam också ett av de största noterade fastighetsbolagen i Sverige. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00010/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00010/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 40 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 7 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar