Extra bolagsstämma i Wallenstam beslutade om inlösen

Extra bolagsstämma i Wallenstam beslutade om inlösen Bolagsstämman ägde rum i Göteborg den 24 januari. Stämman fastslog det förslag som styrelsen lagt fram. Förslaget innebär i korthet att Wallenstams aktiekapital nedsätts med 9 396 690 kronor genom inlösen av 939 669 aktier av serie B. Vidare fastslogs att Wallenstams reservfond nedsätts med 79 871 865 kronor. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet respektive reservfonden är återbetalning till aktieägarna med ett kontantbelopp om 95 kronor för envar löst aktie av serie A respektive B i Wallenstam. Under förutsättning att villkoren för inlösenerbjudandets fullföljande uppfylls beräknas utbetalning av inlösenbeloppet ske omkring maj 2000. I avvaktan på att tingsrätten lämnar erforderligt tillstånd till nedsättning av aktiekapitalet respektive reservfonden kommer handel i inlösenaktier vid OM Stockholmsbörsen ske under perioden från och med början av februari 2000 till och med omkring maj 2000. Lennart Wallenstam Byggnads AB Göteborg den 25 januari 2000 Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informations direktör Thomas Dahl. Telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000124BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000124BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 46 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar