Köpare av Wallenstams fastigheter prövas i Hovrätten

Köpare av Wallenstams fastigheter prövas i Hovrätten Under hösten år 2000 sålde Wallenstam fyra bostadsfastigheter i Lidingö kommun och två bostadsfastigheter i Solna kommun, omfattande ca 30 000 kvm. Samtidigt köpte Wallenstam bostadsfastigheter i Råcksta omfattande ca 15 800 kvm. Nyligen behandlades förvärvstillståndsfrågan för köparen av Wallenstams fastigheter i Hyresnämnden, vilket fick till följd att förvärvstillstånd nekades köparen. Wallenstam har sedan tidigare erhållit förvärvstillstånd för de köpta fastigheterna i Råcksta. Köparen av fastigheterna i Solna och Lidingö kommer inom kort att överklaga beslutet till Hovrätten. Det är emellertid Wallenstams bedömning att köparen kommer att erhålla förvärvstillstånd. Skulle Hovrätten neka köparen förvärvstillstånd blir konsekvensen att ovan nämnd affär går tillbaka vilket dels innebär att Wallenstam tappar en realisationsvinst på försäljningen om ca 100 Mkr och dels innebär att Wallenstam får tillbaka de sålda fastigheterna som enligt rådande prisbild på marknaden troligtvis betingar ett högre värde än vid försäljningstidpunkten. Konsekvensen skulle också innebära att de av Wallenstam köpta fastigheterna i Råcksta går tillbaka till köparen. Göteborg den 24 oktober 2001 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705- 17 11 42. www.wallenstam.se Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Koncernen omsätter ca 800 miljoner kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om ca 9 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00220/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar