Kungen, Landshövdingen och Wallenstam

Kungen, Landshövdingen och Wallenstam Wallenstams nya kontor i Stockholm, Överkikaren 34 , Södermalmstorg 8 är invigt. Den 16 september kom Västra Götalands läns Landshövding, Göte Bernhardsson till Södermalmstorg 8 och klippte bandet. Bland de övriga 300 gästerna märktes bland annat representanter från landets bank- och finansvärld samt andra stora fastighetsägare. Överkikaren 34 är ett av Södermalms äldsta stenhus, renoveringen av huset har skett i samarbete med Stockholms Byggnadsantikvarier. Som förste gäst i den nya gästboken står dock inte Landshövding Göte Bernhardsson utan kung Carl XVI Gustaf som i mitten av augusti besökte Överkikaren 34. Kungens stora intresse för bevarandet av Stockholms gamla bebyggelse gjorde att han tackade ja till detta besök som låg utanför hans officiella åtaganden. VD Hans Wallenstam kommenterar; "Det är en milstolpe i Wallenstams historia att få möjlighet att verka i huvudstaden utifrån ett eget kontor som ligger som en diamant vid Slussen. Särskilt roligt var det att Hans Majestät Konungen uppmärksammade denna fastighet och önskade komma och besöka oss. Vi visade Hans Majestät Konungen runt i fastigheten vilket rönte stor uppskattning " . Göteborg 2 oktober 1998 För ytterligare information kontakta gärna marknads-och informationsdirektör Thomas Dahl på telefon 031 - 20 00 00.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.