Meddelande gällande återköp av egna aktier

Handelsbanken Capital Markets har för Wallenstam AB:s räkning per den 11 juni 2018 återköpt 20 000 aktier av serie B till en snittkurs av 79,002 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 6 370 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 295 500 000 av serie B och 34 500 000 av serie A.

Göteborg den 12 juni 2018

Wallenstam AB (publ)

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 44 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera