Meddelande gällande återköp av egna aktier

Wallenstam AB har per den 10 september 2008 återköpt 6 200 aktier av serie B till en snittkurs av 103,536 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 3 330 048 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 56 250 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.


Wallenstam AB (publ)
Göteborg den 11 september 2008Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av:
Vice Vd Thomas Dahl, tel 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.
www.wallenstam.se

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar