Meddelande gällande återköp av egna aktier

Wallenstam AB har per den 19 september 2008 återköpt 5 200 aktier av serie B till en snittkurs av 90,36 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 3 452 348 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 56 250 000 av serie B och 5 750 000 av serie A.


Wallenstam AB (publ)
Göteborg den 22 september 2008Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av:
Vice Vd Thomas Dahl, tel 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42.

www.wallenstam.se

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 39 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 600 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar